Log in

πŸ”₯ POPULAR GENRES

ISBN:
Downloads:
3,226
Pages:
676
Published:
1907
Share This

De schat in het Zilvermeer (PDF, MOBI, EPUB, FB2, TEXT)

By
5/5
ℹ️ This book is available for free download in a number of formats - including epub, pdf, azw, mobi and more. You can also read the full text online using our ereader.
PDF
,
,
n echten gentleman, zooals ik er een ben, een beleediging, die uitgewischt moet worden met het mes. Doch eerst moet ik weten wie gij zijt. Hoe is uw naam?" "Nientropan-hawi," antwoordde de gevraagde bedaard en bescheiden. "Tot welken stam behoort gij?" "Tonkawa." "Zoo, dus tot de makke roodhuiden, die bang zijn voor een kat--verstaat gij dat: bang voor een kat, al ware het 't kleinste poesje! Ik zal geen lange morgenspraak met u maken. Dus, wilt gij drinken!" "Ik niet drinken vuurwater." Hij zeide dit, in weerwil van den dreigenden toon, waarop de kornel gesproken had, even bedaard als vroeger. Laatstgenoemde gaf hem echter een oorvijg, die klonk als een klok. "Ziedaar dan, roode lafaard!" riep hij uit. "Ik wil mij niet anders wreken, omdat ik zulk een ellendeling te ver beneden mij acht." Terwijl de klap gegeven werd, greep de hand van den jongeren Indiaan terstond onder zijn tsoeni-gewaad, ontwijfelbaar naar een wapen, en tegelijk sloeg hij zijn oogen

πŸ”– Editor's choise (view all)

⭐ Popular books in Adventure, Nautical, Science Fiction, Fiction and Literature

Log in to download

Access our library with a free account