Log in

πŸ”₯ POPULAR GENRES

ISBN:
Downloads:
3,864
Pages:
274
Published:
1877
Share This

Naar het middelpunt der Aarde (PDF, MOBI, EPUB, FB2, TEXT)

By
5/5
ℹ️ This book is available for free download in a number of formats - including epub, pdf, azw, mobi and more. You can also read the full text online using our ereader.
PDF
,
,
In een sprong was ik uit de zaal in het studeervertrek. HOOFDSTUK III Een runisch handschrift.--Uitleg van het alphabet--Het geheimschrift.--Een geleerd man.--Nichtje Graeuben.--Ontcijfering van het dokument.--Einde der ontcijfering. "Het is stellig runisch," zeide de professor zijne wenkbrauwen fronsende. "Maar er schuilt een geheim achter, dat ik ontdekken zal, of...." Een driftig gebaar gaf zijne bedoeling genoegzaam te kennen. "Ga daar zitten," voegde hij er bij, terwijl hij met zijne vuist de tafel aanwees, "en schrijf." In een oogenblik was ik gereed. "Nu zal ik u iedere letter van ons alphabet opnoemen, die met eene van deze ijslandsche letters overeenkomt. Wij zullen zien wat dat geeft. Maar, bij St. Michael! pas op, dat ge u niet vergist." De opnoeming begon. Ik deed mijn uiterste best; de eene letter werd na de andere opgenoemd en vormde zoo de onverstaanbare opeenvolging der volgende woorden: m.rnlls esreuel seeJde sgtssmf unteief

πŸ”– Editor's choise (view all)

⭐ Popular books in Adventure, Nautical, Science Fiction, Fiction and Literature

Log in to download

Access our library with a free account