Log in

πŸ”₯ POPULAR GENRES

ISBN:
Downloads:
2,379
Pages:
0
Published:
Share This

Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde (PDF, MOBI, EPUB, FB2, TEXT)

By
5/5
ℹ️ This book is available for free download in a number of formats - including epub, pdf, azw, mobi and more. You can also read the full text online using our ereader.
PDF
,
,
ijzen op oude overleveringen betreffende den persoon van Arthur, welke overleveringen niet altijd begrijpelijk waren voor de middeleeuwsche schrijvers en daardoor vaak op verwarde wijze door hen werden weergegeven. Het bestaan van die overleveringen moeten wij in het oog houden, wanneer wij straks willen verklaren, hoe de verhalen omtrent onzen held plotseling zΓ³Γ³ zeer uitgebreid werden, dat zij tenslotte als een der groote middeleeuwsche sagenkringen moeten worden beschouwd. Het mag betwijfeld worden of zij ooit tot dezen ongekenden bloei geraakt zouden zijn, als hieraan niet de stoot was gegeven door het werk van Geoffrey of Monmouth, die ons omstreeks het jaar 1139 in zijn: "Historia Regum Brittanniae" het eerste volledige verslag gaf van de Arthur-geschiedenis [10]. Het vraagstuk van Geoffrey's bronnen is nog steeds onopgelost; of hij ooit het "most ancient book in the British language" gebruikte, waarover hij in zijne opdracht aan Robert, graaf van Gloucester, spreekt en hetwelk hij

πŸ”– Editor's choise (view all)

⭐ Popular books in Adventure, Nautical, Science Fiction, Fiction and Literature

Log in to download

Access our library with a free account